Spiritueel Coach Nijmegen

Als spiritueel coach help ik jou jezelf te helpen. Door op een dieper niveau, bij de ‘roots’, verandering in bewustzijn teweeg te brengen. Een ‘gewone’ coach richt zich voornamelijk op gedrag, gewoontes en doelen. Als spiritueel coach duiken we dieper en zoeken we naar de bron. Wat speelt er energetisch en hoe is je verbinding met het grotere geheel? Wat wil er gezien worden? Wat vraagt om heling? Welke overtuigingen willen los gelaten worden en terug naar het licht?

 

Dit vraagt om een andere aanpak, dan alleen de mentale invalshoek. Natuurlijk is begripsvorming belangrijk. Zeker voor ons als Westerse wetenschappelijke geconditioneerde mensen. Maar juist in de ruimte van het ‘niet-weten’, waar onze beperkte mind qua begripsvermogen vaak afhaakt, gebeuren de echte wonderen.

 

Als spiritueel coach zoek ik samen met jou die ruimte op. Zodat je de verbinding met het niet-fysieke deel van jezelf, je ziel en de essentie, verstevigt.

 

Je leven krijgt meer kleur en betekenis

door jezelf en de wereld om je heen vanuit een spiritueel perspectief te begrijpen.

 

Ik help je om te zien wat er IS. Wat er nodig is om heel te worden, zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je leven. Van een focus op tekortkoming naar een leven in overvloed. Zodat je meer vrijheid en dankbaarheid ervaart. En de kracht van het potentieel dat je bent, inzet, om het leven te leiden waarvoor je hier bent gekomen.